mastercard

§ 1 Všetci hostia, ktorí sa prihlásia na masáž, sú povinní prečítať si a oboznámiť sa s obchodnými pravidlami Bona Thai Massage. Má sa za to, že osoba, ktorá si masáž objedná a využije, si prečítala a akceptovala ustanovenia obchodného poriadku ako záväzné.

§ 2 V prvom rade je zakázané akékoľvek sexuálne obťažovanie masérky a bude podané políciou! Masérka môže masáž prerušiť, ak sa cítite obťažovaní, ohmatávaní, chytení alebo v nebezpečenstve. Okrem policajnej správy musí obťažovateľ zaplatiť aj celý termín, na ktorý sa objednal!

§ 3 Naše masérske služby môžu využívať ľudia trpiaci nasledujúcimi chronickými ochoreniami s lekárskym potvrdením. Svoje ochorenie sú povinní uviesť pri rezervácii. Je potrebné si priniesť kópiu lekárskeho potvrdenia, ktorým naša masérka podpíše, že sme si toho vedomí. Bez lekárskeho potvrdenia nemôžete masáž využiť! V lekárskom potvrdení musí byť uvedené, ktorých oblastí tela sa počas masáže nemožno dotýkať.

Ak sa ochorenie hosťa zhorší v dôsledku nedodržania vyššie uvedeného, ​​masérka a Bona Thai Massage nenesú zodpovednosť.

. kýla chrbtice v ktorejkoľvek časti chrbtice

b. osteoporóza

c. v ktoromkoľvek trimestri tehotenstva

d. ochorenie vysokého krvného tlaku

c. diabetes a jeho komplikácie

d. akýkoľvek chirurgický zákrok do šiestich mesiacov

e. hnisavé, mokvajúce rany, vredy

§ 4 O našej „každej desiatej masáži po 60 minútach predaja“. Naša masérka vydá po každej masáži pri platbe hosťa v súlade so zákonom účtenku. Ak sa hosť chce zúčastniť akcie, musí si uschovať účtenku. Ak ho hosť opustí, nemôžeme mu potom vydať nový, takže hosť o túto možnosť prišiel. Akceptujeme iba originál účtenky, nie fotokópie! Neakceptujeme ani bločky z terminálu bankových kariet, iba pokladničné bločky! Neprijímame ani poškodené alebo roztrhnuté účtenky, pretože znehodnotenie účteniek naznačí masérka aj roztrhnutím.

Suma na účtenke hovorí masérke, koľko času hosť strávil. Napríklad, ak 5000 stôp, trvalo to 60 minút, ak 8000 stôp, trvalo to 120 minút.

Napríklad, ak niekto predloží 4 potvrdenia v hodnote 8 000 forintov (4*2 hodiny) a 2 účtenky v hodnote 5 000 forintov (2*1 hodina), už má nárok na 60-minútový kupón. Ak sa „zasekne“ o tridsať alebo šesťdesiat minút, čo znamená, že za ten čas napríklad 4 účtenky 8 000 HUF (4*2 hodiny) a 2 účtenky 7 000 HUF (2*1,5 hodiny), zvyšná časť (tj. napríklad 1 hodina) sa považuje za stratenú z technických príčin. Z tohto dôvodu a pretože účtenky nemajú dátum spotreby, odporúčame použiť "nevyplatenú" účtenku v inej sérii kupónov.

Poukaz na thajskú tradičnú a olejovú masáž je možné rovnako uplatniť len za kupóny na tradičnú thajskú a olejovú masáž. Ak chce hosť vymeniť účtenku za thajskú tradičnú a olejovú masáž za kupón na bylinkovú masáž alebo masáž lávovými kameňmi, v tomto prípade potrebuje dvojnásobok účteniek, keďže chce prejsť na drahší typ masáže. Spomínané účtenky v hodnote 4 8 000 a 2 5 000 HUF nie je možné použiť na uplatnenie 60-minútového kupónu z byliniek ani z lávových kameňov. Avšak s 8 000 HUF a 4 5 000 HUF účtenkami áno. Samozrejme, je samozrejmé, že ak hosť predloží len účtenku za masáž lávovými kameňmi a liečivé masáže (9 000 – 10 000, 12 000 – 13 000, 14 000 – 15 000), tak na 10 60 minút dostane 1 masáž bylinkami/lávovými kameňmi 60 minút alebo 120 minút tradičného / olejového masážneho kupónu. Aj keď sa bylinkové masáže a masáže lávovými kameňmi cenovo líšia v tisíckach forintov, pri preberaní účtenky ich nerozlišujeme.

Kupón nemusí byť uplatnený ihneď, hosť tak môže urobiť neskôr. Evidujeme kupóny, ktoré vydávame, na základe ich sériového čísla, aby sme zabránili zneužitiu. Ak sa číslo kupónu v našom registri nenachádza, považuje sa za neplatné a nepravdivé.

Nemôžeme prijať ani zvážiť opustené masážne kupóny, permanentky alebo účtenky! Postarajte sa preto o ich existenciu, existuje spôsob, ako si preukazy u nás uschovať Pri uplatňovaní preukazov a kupónov žiadame o podpis užívateľa Kupóny a preukazy vás oprávňujú len na zakúpené obdobie, ktoré je na nich uvedené, nie je možné ich zdieľať ! Napríklad nie je možné použiť dvojhodinový masážny kupón ako štyri 30-minútové!Kupón je bez dátumu expirácie. Ak masážny salón zanikne bez právneho nástupcu, tak za darčekový kupón nie je žiadna náhrada. Preto pri vydávaní mena hosťa evidujeme aj telefónne číslo, aby sme v prípade zrušenia mohli našich hostí čo najskôr upozorniť na jeho použitie. Ak chcete použiť účtenky, pošlite prosím kombinovaný obrázok účteniek cez messenger, alebo ak ich nemáte e-mailom ([email protected]), aby sme ich mohli vopred sčítať a vyriešiť prípadné nedorozumenia na čas!
§ 5. Začiatkom objednaného termínu masáže je čas, kedy začína samotná masáž. Preto prosíme všetkých hostí, aby prišli aspoň desať minút pred termínom, aby sa mohli prezliecť a pripraviť na masáž. Ak hosť mešká, musí akceptovať, že sa mu meškanie započíta do času masáže! Masérka sa môže od toho odchýliť, ak po neskorom hosťovi nie je rezervácia pre inú osobu, je to však na osobnom rozhodnutí masérky. Po každej masáži má masérka 30-minútový oddychový čas, ktorý nepovoľujeme, preto ďakujeme za pochopenie. Odporúčame tým, ktorí nás ešte nenavštívili, prísť včas, aby našli náš salón. Samozrejme, ak ste nás ešte nenavštívili, masérka bude čakať na začiatku dole pri vchode.
§ 6. Hosťovi, ktorý príde v podnapitom stave, nemôžeme umožniť masáž!

§ 7. Vstup do salónu je snímaný kamerou v miestnosti, inde v miestnosti nie je umiestnená kamera. To všetko slúži na ochranu masérky a majetku, na predchádzanie mimoriadnym udalostiam, predchádzanie ich následkom, napomáhanie pri ich vyšetrovaní, odhaľovanie porušení zákona, stíhanie páchateľa, predchádzanie a dokazovanie protiprávneho konania. Záznam bude po 30 dňoch zničený a nebude poskytnutý tretím osobám. Na žiadosť úradu je možné ho vydať v období medzi zápisom a zrušením.

Obchodné pravidlá